Vejledende priser

Logo Design Fra
kr. 1.200,- ekskl. moms
kr. 1.500,- inkl. moms

Timepriser
kr. 280,- ekskl. moms
kr. 350,- inkl. moms

Kørsel pr. km.
kr. 4,- ekskl. moms
kr. 5,- inkl. moms

Rykkergebyr
kr. 100,- ekskl. moms

Betingelser

Th!nkArt.dk’s forretningsbetingelser gælder i de tilfælde, hvor anden indgået aftale ikke indgået.

SAMARBEJDSAFTALE

Ved modtagelse af en ny opgave, vil Th!nkArt.dk, medmindre andet fremgår klart, bekræfte pr. e-mail, hvad opgaven går ud på, forventet tidshorisont og estimat, eller fastpristilbud, for løsning af opgaven.

Et estimat eller fastpristilbud, fra Th!nkArt.dk, er gyldigt en måned, fra den dag hvor tilbuddet afsendes.

Ændringer i igangværende projekts omfang eller vilkår, kan betyde at et nyt tilbud, estimat, eller tillægstilbud i forhold til det ændrede omfang, eller de ændrede vilkår.

Alle modtagne oplysninger behandles fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også eventuelle samarbejdspartnere og/eller underleverandører.

Privatlivspolitik

MARKEDSFØRING

Th!nkArt.dk har som udgangspunkt ret til at anvende kundens navn, logo og billeder af projektet, i præsentation heraf på Th!nkArt- og Fronto.dk’s platforme. Herunder de sociale medier.

Afvigelse herfra kan ske efter aftale.

FAKTURERING OG BETALING

Th!nkArt.dk’s vejledende mindstepriser justeres, som udgangspunkt, en gang årligt. De til en hver tid gældende vejledende priser er offentligt tilgængelige på Th!nkArt.dk.’

Kunden oplyses så vidt muligt om prisen for specifikke opgaver. Enten som fastpristilbud, eller som estimat, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået fastpris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat. Th!nkArt.dk gør opmærksom på timeforbruget, så snart det vurderes at kunne overstige estimatet.

Betalingsbetingelserne er 10 hverdage netto fra fakturadato. Med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket/manglende betaling pålægges rykkergebyr.

Alle priser oplyses ekskl. moms, med mindre andet er angivet.

Kontakt ThinkArt.dk

Portfolio